werkfit

Soms is de stap naar werk door allerlei oorzaken te groot. Dan zal er in de voorbereiding naar een betaalde baan georiënteerd moeten worden op mogelijkheden. Of zullen vaardigheden moeten worden aangeleerd om in de toekomst succesvol te kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Tijdens de werkfit-periode kunnen we als opstap naar werk gebruikmaken van diverse vrijwilligersorganisaties in de regio. Het doel van vrijwilligerswerk is in die situatie om nieuwe vaardigheden te leren of om weer in een arbeidsritme te komen. Vrijwilligerswerk is nooit het eindstation maar helpt u vaak wel verder op weg naar werk.

Volgens de definitie van het UWV heeft het Werkfit-traject 3 stappen:

  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  • Het versterken van werknemersvaardigheden
  • Het in kaart brengen van je plaats op de arbeidsmarkt.

Mocht je tijdens het Werkfit- traject een passende baan vinden, dan helpen we je uiteraard met je sollicitaties. Ons motto hier in is: ‘het een sluit het andere niet uit’

Wil je meer gedetailleerde informatie over dit traject, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WIA en Wajong werkt wèl!