PRIVACYREGLEMENT

B&W Re-integratie vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

Bewaartermijn

Wanneer u als cliënt of opdrachtgever uw n.a.w. gegevens en/of cv aan B&W Re-integratie verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de database van B&W Re-integratie. Wanneer u uw persoonsgegevens / cv naar ons (B&W Re-integratie) stuurt, geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en B&W Re-integratie, dan worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Wanneer er wel een traject wordt aangegaan dan worden uw gegevens opgeslagen in de database van B&W Re-integratie.  Na afronding van het traject zullen deze gegevens na uiterlijk 7 jaar worden verwijderd.

Welke gegevens?

Wij hebben de persoonsgegevens die u of het UWV ons verstrekt. Te weten: NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum,
e-mailadres, geslacht en uw Burgerservicenummer (BSN). Voor zover dit blijkt uit uw cv, verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en nevenfuncties. Daarnaast houden wij gespreksverslagen bij die we kunnen gebruiken voor rapportages naar het UWV. Ook eventuele opdrachten & correspondentie die u tijdens de coaching uitvoert en die u per mail aan ons stuurt kunnen worden opgeslagen in de database van B&W Re-integratie onder uw naam.

Met wie delen?

De informatie die wij van u hebben, kan worden gedeeld met onze opdrachtgever. Bij Werkfit en Naar Werk trajecten is dat het UWV. In het geval van een Tweede Spoortraject is dat het bedrijf dat dit traject bij ons heeft ingekocht. Bij jobhunting kan het CV naar een potentiële werkgever worden gestuurd. Dit gebeurt áltijd met uw medeweten. Daarnaast hebben wij de verplichting om ééns per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren door een extern bedrijf. Om u hiervoor te kunnen benaderen, leveren wij hen uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres aan èn de naam van het traject dat u heeft gevolgd. Verdere inhoudelijke gegevens van dat traject worden niet aan hen verstrekt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.