Outplacement

Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie 2e spoor?

De termen ‘outplacement’ en ‘2e spoor’ worden nog weleens met elkaar verward. In beide gevallen is er namelijk sprake van het zoeken naar werk bij een andere (dus niet de huidige) werkgever. Het grote verschil is dat er bij outplacement geen sprake is van ziekte en bij re-integratie 2e spoor wel.

Een 2e spoor traject wordt pas ingezet wanneer het 1e spoor traject niet succesvol is gebleken. Bij 1e spoor wordt er gekeken naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt, mag er worden gekeken naar opties elders.

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever een andere oorzaak. Dat kan een reorganisatie zijn maar ook een conflict met de werkgever kan een reden zijn om een outplacementtraject te starten.

B&W Re-integratie kan zowel werkgever als werknemer helpen om aan alle re-integratieverplichtingen te voldoen, die door de Wet Poortwachter verplicht zijn gesteld.

Wil je meer gedetailleerde informatie over dit traject, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WIA en Wajong werkt wèl!