Modulair

Wanneer ondersteuning via een Werkfit of Naar Werk traject (nog) niet aan de orde is, kan UWV  zogenaamde Modulaire modules voor je inzetten. Deze zijn gericht op activering op sociaal gebied en (leren) omgaan met belemmeringen en emoties die hiermee samenhangen. Doel is ook het verhogen van je fysieke en/of psychische weerbaarheid.

Het modulair traject kan bestaan uit 1 van de 4 volgende onderwerpen of een combinatie van de 4 onderwerpen.

Participatie Interventie

Het doel hierbij is het oppakken van bezigheden buitenshuis, samen en in afgestemde acties. Denk hierbij aan boodschappen doen, familie/vrienden bezoeken, een wandeling plannen e.d. We richten ons op het verwerken van en omgaan met belemmeringen. Wij bieden ondersteuning op diverse gebieden zoals sociaal functioneren en dagelijkse activiteiten.  Wij stimuleren met deze interventie de zelfredzaamheid.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Tijdens dit traject coachen wij je om je fysieke en psychische weerbaarheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van je zelfvertrouwen en je zelfbeeld, het (leren) stellen van grenzen alsook de opbouw van je belastbaarheid in relatie tot werk. We zoeken vervolgens samen naar een activiteit per week om je maatschappelijke deelname te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk worden verwezenlijkt

Begeleiding bij scholing

Dit traject is gericht op begeleiding bij het volgen van een opleiding die door het UWV noodzakelijk wordt gevonden. Je bent in staat om de opleiding zelf te volgen, maar je hebt coaching nodig om hem succesvol af te ronden. Denk hierbij aan het samen uitzoeken van welke studiemethode bij je past, (leren) omgaan met planning, energieverdeling en het verbeteren van je communicatie en/of presentatie.

Wil je meer gedetailleerde informatie over dit traject, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WIA en Wajong werkt wèl!