arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet:

 • Als uw medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
 • Als het niet duidelijk is of uw zieke medewerker in de toekomst het werk weer kan doen
 • Als het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn na, of tijdens ziekteverlof
 • Als de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
 • Als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Is een werknemer langdurig ziek en wil een werkgever weten in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren op de werkvloer? Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vastgesteld of (en hoe) de werknemer kan re-integreren in de eigen organisatie of daarbuiten. De arbeidsdeskundige is deskundig op het snijvlak van werk, inkomen en gezondheid. Een deskundig gesprekspartner voor alle vraagstukken rondom verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.

Onze arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor de arbeidsongeschikte werknemer om te re-integreren. Hij verricht onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van de arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten het bedrijf. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgevers namelijk om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken, bijvoorbeeld met de inzet van een arbeidsdeskundige. Het UWV hecht grote waarde aan een onderzoek door een arbeidsdeskundige wanneer een WIA-aanvraag wordt gedaan!

Het gaat om mogelijkheden

Onze arbeidsdeskundige geeft een professioneel oordeel over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, uitgaande van de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen. Daarbij worden de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf (functies, vacatures) nadrukkelijk betrokken. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
 • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?
 • Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
 • Zijn er mogelijkheden om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de door de bedrijfsarts opgestelde FML (Functionele Mogelijkhedenlijst), een organisatie- en functiebeschrijving en soms een deskundigenoordeel. Onze arbeidsdeskundige voert in het kader van het onderzoek gesprekken met de werkgever en met de betrokken medewerker. Indien nodig raadpleegt hij ook nog de bedrijfsarts. Verder bezoekt hij ook de werkplek van de werknemer.

Resultaat

Binnen twee weken ontvangt de werkgever een onafhankelijk arbeidsdeskundig rapport met conclusies en een duidelijk advies over de vervolgstappen van de re-integratie.

Kenmerkend voor onze dienstverlening:

 • persoonlijke aanpak (korte en directe lijnen)
 • deskundig en onafhankelijk advies
 • transparantie
 • afspraak is afspraak

Wil je meer gedetailleerde informatie over dit traject, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WIA en Wajong werkt wèl!