2e SPOOR TRAJECT

Wie ziek is, richt zich vooral op herstel op korte of langere termijn. Maar wat nu als dit herstel achterwege blijft? Uw werkgever en u gaan dan op zoek naar andere mogelijkheden. B&W Re-integratie is er om u te begeleiden in de vraag ‘wat kan nog wel?’

Bij 1e spoor wordt er gekeken naar mogelijkheden bij de werkgever zelf.

Bij 2e spoor wordt uitgekeken  naar een andere werkgever.

Tijdens het traject gaat B&W Re-integratie samen met de cliënt op een realistische wijze op zoek naar passende functies. We gaan in deze zoektocht uit van samenwerking tussen cliënt en coach.

Zit jij, als werknemer, in deze situatie? Dan is het verstandig een onafhankelijke en deskundige partij te betrekken bij jouw re-integratie. Zo zorg je ervoor dat jij zorgvuldig wordt begeleid tijdens het gehele re-integratieproces en aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. 

Dat betekent dat we alle stappen zetten die nodig zijn voor jouw re-integratie en rekening houden met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA. De ervaring leert ‘hoe eerder de re-integratie wordt opgepakt, hoe beter’. Actieve re-integratie levert de beste resultaten op. B&W Re-integratie kan jou hierbij helpen.

Wil je meer gedetailleerde informatie over dit traject, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WIA en Wajong werkt wèl!